Leasing bez zaświadczeń dla firm

Prostych i użytecznych rozwiązań finansowych poszukują na rynku zarówno podmioty gospodarcze o ugruntowanej pozycji rynkowej jak i firmy stawiające dopiero pierwsze kroki w biznesie. Do szczególnie przydatnych rozwiązań finansowych na rynku można zaliczyć leasing bez zaświadczeń dla firm.

Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji finansowej firmy oraz skrócony czas przyznawania leasingu zainteresuje niejednego przedsiębiorcę. Wystarczy dysponować dokumentami rejestrowymi firmy oraz oświadczeniami o dochodach firmy- najczęściej za ostatni rok obrotowy i już można podpisać umowę typu leasing bez zaświadczeń. Jest to doskonała oferta dla podmiotów gospodarczych chcących w początkowej fazie rozwoju firmy efektywnie działać na danym rynku-bez zbytnich obciążeń finansowych i zbędnego zamrażania wolnej gotówki. Standardowa procedura leasingowa wygląda następująco:

1. Złożenie wniosku
2. Wstępna weryfikacja
3. Sprawdzanie przedmiotu leasingu i dostawcy
4. Decyzja
5. Zawieranie umowy
6. Zakup i odbiór przedmiotu
W firmach oferujących leasing bez zaświadczeń spotkamy się na pewno ze skróceniem powyższej procedury. Niewątpliwie, uproszczenie będzie dotyczyło weryfikacji leasingobiorcy

Dodaj komentarz